MUDr. Alexandr Orálek

Lékařská kvalifikace a praxe

  • LF UP Olomouc v letech 1989 - 1995.
  • Atestace z pediatrie - 1998.
  • Atestace z pneumologie - 2002.
  • Licence k provádění a hodnocení funkčního plicního vyšetření (spirometrie).
  • Licence České lékařské komory v oboru pediatrie a praktické dětské lékařství.
  • Licence České lékařské komory v oboru Tuberkulóza a respirační nemoci.
  • Lékařský ředitel v Sanatoriu EDEL ve Zlatých Horách do roku 2004.
  • Dětské oddělení ve Vyškově do roku 2007.
  • Ambulance dětské pneumologie při dětském oddělení ve Vyškově do 2017.